วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

น.ส.ดลยา เนียมไผ่ชื่อ น.ส.ดลยา เนียมไผ่

 อายุ 18

 เกิดวันที่ 08/04/38

 ที่อยู่ 76 ม.2 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

จบการศึกษามัธยมตอนต้น

โรงเรียน วัดโชติการาม

 ปัจุบัน ศึกษาอยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์(PSC)

ปวช.1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น